ชุดเครื่องเสียงพร้อมเครื่องดนตรีชุด B

ในราคาวันละ 12,000 บาท (ราคานี้รวมค่าขนส่ง / ติดตั้ง)

ชุดเครื่องดนตรี

 • Amp. guitar Marshall JTM60 1 ตู้
 • Amp. guitar Peavey Classic 50 Tweed Amp 1 ตู้
 • Amp Bass Peavey Headline600 + Cabinet10x4 1 ตู้
 • Amp Keyboard Marshall 8015 1 ตู้
 • Drum set. Pearl vision sst birch ply shell
  • Spec Drum Kick 22”,Snare14”,Tom 10”,12”,16”
  • Spec Cymband Hihat 14" , Crash 16",18", Ride 20"

ชุดเครื่องเสียง PA

 • Speaker Low 18” amount 4 Unit
 • Speaker Mid-Hi 15” VL-AUDIO VIVA-715D amount 4 Unit
 • Speaker Monitor 15” amount 7 Unit
 • Power Amp Crest Audio to Low amount 1 Unit
 • Power Amp Crest Audio to Monitor amount 2 Unit
 • Crossover Digital Marain 260RTA amount 1 Unit
 • Digital Mixer X32 Rack & Stagebox S16
 • Microphone Drums Set
 • Microphone stare guitar amp.
 • Microphone 5 Unit
 • Wireless Mic 4 Unit
เหมาะกับงานประเภท : งาน EVENT , งานแสดงโชว์ , งานเลี้ยง , งานแต่งงาน , งานวงดนตรี Full Band , งาน MINICONCERT

*** รองรับผู้ร่วมงานโดยรวมไม่เกิน 350 ท่าน (สำหรับวงดนตรีสด Full Band) ***