ชุดเครื่องเสียงพร้อมเครื่องดนตรีชุด ประหยัด

ในราคาวันละ 7,000 บาท (ราคานี้รวมค่าขนส่ง / ติดตั้ง)

ชุดเครื่องดนตรี

 • Amp. guitar Marshall Valvestate VS265 1 ตู้
 • Amp. guitar Marshall Valvestate VS102 1 ตู้
 • Amp Bass Peavey Headline600 + Cabinet10x4 1 ตู้
 • Ming Drum US.
  • Spec Drum Kick 22”,Snare14”,Tom 10”,12”,16”
  • Spec Cymband Hihat 14" , Crash 16",18", Ride 20"

ชุดเครื่องเสียง PA

 • Speaker Mid-Hi 15” Turbosound Funktion-One amount 2 Unit
 • Speaker Monitor 12” SRX712M amount 2 Unit
 • Power Amp Crest Audio to Mid-Hi amount 1 Unit
 • Power Amp Crest Audio to Monitor amount 1 Unit
 • Digital Mixer Presonus studiolive 24.4.2
 • Microphone Drums Set
 • Microphone stare guitar amp.
 • Microphone 2 Unit
 • Wireless Mic 2 Unit
เหมาะกับงานประเภท : งานเลี้ยงภายใน หรือจัดในห้องเล็กๆ

*** รองรับผู้ร่วมงานไม่เกิน 60 ท่าน ***