ชุดเครื่องดนตรี ชุด B

ในราคาวันละ 6,000 บาท (ราคานี้รวมค่าขนส่ง / ติดตั้ง)

  • Amp. guitar Marshall Valvestate VS265 1 ตู้
  • Amp. guitar Marshall Valvestate VS102 1 ตู้
  • Amp Bass Peavey Headline600 + Cabinet10x4 1 ตู้
  • Set Amp Keyboard (Submix + SP10")
  • Ming Drum US.
    • Spec Drum Kick 22”,Snare14”,Tom 10”,12”,16”
    • Spec Cymband Hihat 14" , Crash 16",18", Ride 20"

*** ตู้แอมป์เช่าแยกชิ้นๆ ละ 1,500 บาท , กลองชุดSetละ 2,500 บาท ***